+381 11 26 36 059 | office@mihajlaw.com
Advokatska Kancelarija

O nama

Savetujemo naše klijente prilikom osnivanja preduzeća, izbora pravne forme, uređenja međusobnih odnosa osnivača, pratimo njihov privredni razvoj i optimalizujemo pravna rešenja u toku poslovanja, radimo sa njima na pitanjima korporativnog upravljanja, na joint- venture projektima, akvizicijama biznisa, imovine ili privrednih društava i svim eventualnim statusnim promenama (M&A), i to kako za kotirana privredna društva tako i za ona koja se ne kotiraju na berzi.

Našim klijentima je na raspolaganju naše internacionalno iskustvo i poznavanje lokalnog pravnog ambijenta, koje na veoma efikasan način povezujemo omogućavajući klijentu postizanje željenih poslovnih ciljeva.

Vršimo pravni due diligence ciljnog društva i analiziramo nalaze s klijentima, asistiramo klijentima u pregovorima sve do potpisivanja ugovora, vodimo računa o pitanjima Zaštite konkurencije kao i o realizaciji transakcije do “closing”-a.

Posebno je aktuelna primena u oblasti carine, Poreza, izgradnje objekata, postupaka trgovinskih i drugih inspekcija i dozvola za finansijski sektor (banke, lizing kuce i osiguranja), medijski sektor, proizvodnju i promet (kod specijalne proizvodnje i trgovine) kao i u oblasti Intelektualne svojine..

Naše usluge naročito obuhvataju prethodno ispitivanje uslova za registraciju žigova, dizajna, patenata i geografskih oznaka porekla, sprovođenje postupaka registracije pred Zavodom za intelektualnu svojinu (Upravno pravo), zatim širok spektar komercijalno-pravnih rešenja u vezi s prometom prava intelektualne svojine (prenos, licence, zaloga, franšiza) kao i iniciranje i vođenje postupaka pred nadležnim inspekcijskim i carinskim organima u cilju sveobuhvatne zaštite povređenih i/ili ugroženih prava i interesa naših klijenata (Parnica). Značajan segment našeg rada svakako obuhvata i ostvarivanje, prenos i zaštitu autorskih i srodnih prava.

Naši advokati pronalaze optimalna rešenja radno-pravnih pitanja koja počivaju na potrebama klijenta kada je reč o sastavljanju pravilnika o radu, pregovorima u vezi s kolektivnim ugovorom i obavezama u vezi s kolektivnim ugovorom, zaštiti na radu, ekonomsko-socijalnim programima rešavanja viška zaposlenih. Naročito se razvila praksa u oblasti klauzule konkurencije i direktorskih ugovora, kao i u oblasti outsourcing-a i upućivanja na rad u neko drugo preduzeće

Osim toga efikasno zastupamo naše domaće i internacionalne klijente u izvršnim i parničnim postupcima pred svim sudovima u Srbiji.

  • posebno iskustvo imamo sa italijanskim investitorima za pravni konsalting.

Naš tim

Iskusnih advokata

Advokat Vladimir Mihaj

vladimir.mihaj@mihajlaw.com

Advokat Mihaela Turkan

mihaela.turkan@mihajlaw.com

Advokat Rastko Svičević

rastko.svicevic@mihajlaw.com

Advokat Ljiljana Golubović

ljiljana.golubovic@mihajlaw.com

Advokat Strahinja Maričić

strahinja.maricic@mihajlaw.com

Advokat Tamara Šiljić

tamara.siljic@mihajlaw.com

Advokatski pripravnik Aleksandra Žerajić

aleksandra.zerajic@mihajlaw.com

Chief of Staff Aleksandra Marjanović

aleksandra.marjanovic@mihajlaw.com

Violeta Milosavljević, sudski prevodilac za italijanski jezik

violeta.milosavljevic@mihajlaw.com

Ivana Vojteški, administrativni saradnik

ivana.vojteski@mihajlaw.com

Aleksandra Veličković, pripravnik

aleksandra.velickovic@mihajlaw.com

Advokat Marcello Lala, počasni konzul Republike Srbije u Napulju (regija Kampanja)

avv.marlala@gmail.com

Sva prava zadržana © 2015 MihajLaw.com.
Izrada sajta Web Reality