Rastko Svičević

ADVOKAT

Rastko je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija, specijalizirao je, na istom fakultetu, na engleskom jeziku, ,,Internet criminal law‟.

Njegov profesionalni rad zasnovan je na višegodišnjem iskustvu u domenu, pretežno, krivičnog i građanskog prava. Autor je stručne knjige ,,Veštačenje nematerijalne štete‟.

U kancelariji MIHAJ LAW radi kao advokat, čije su stručne preference krivično pravo, prekršajno pravo, sportsko pravo, naknada nematerijalne štete i medicinsko pravo.

Govori engleki i ruski jezik.

 Vreme van bavljenja advokaturom posvećuje sportu (primarno šahu), interesovanjima za arhitekturu, druženju sa decom i slušanju muzike.


STRUČNE OBLASTI

  • Krivično pravo

  • Prekršajno pravo

  • Sportsko pravo

  • Naknada nematerijalne štete

  • Medicinsko pravo


EDUKACIJA

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ‒ diplomirani pravnik

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ‒ specijalizacija  na engleskom jeziku ,,Internet criminal law‟


ISKUSTVO

  • – Višegodišnje iskustvo u domenu krivičnog i građanskog prava
  • – Autor knjige ,,Veštačenje nematerijalne štete‟

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com