MIHAJ LAW KANCELARIJA
PRUŽA SPEKTAR
PRAVNIH USLUGA
I PRAVNU PODRŠKU
U POSLOVANJU NA
TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE.

OBLASTI RADA

Oblasti rada

PRIVREDNO PRAVO

Privredno pravo obuhvata prava i obaveze privrednih subjekata, države i drugih lica u odnosu na privredu, način njihove zaštite i regulisanja, kao i propise koji se odnose na tržište, konkurenciju, radne odnose, finansiranje, investicije, privatizaciju i druge ekonomske aktivnosti.
Oblasti rada

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Prava intelektualne svojine tiču se podsticanja inovacija i kreativnosti, ali s idejom da nosioci pronalazaka, autori, kao i svi kreatori bilo koje vrste intelektualnih dobara, budu adekvatno nagrađeni za svoj rad, da mogu da žive od svog rada, ali i da zaštite integritet brenda, kao i ulaganje u njega.
Oblasti rada

FARMACEUTSKO PRAVO

Medicinsko i farmaceutsko pravo čine specifičnu pravnu oblast. Odnose se na sve aspekte obavljanja medicinske delatnosti, kao i na regulisanje položaja i prava pacijenata kao korisnika medicinskih usluga, ali i svih zakonskih regulativa koje se tiču farmaceutskih proizvoda.
Oblasti rada

PORESKO PRAVO

Poresko pravo je subjektivno poresko pravo države. Porezi predstavljaju osnovni izvor finansiranja budžeta i instrument za realizaciju propisanih nadležnosti države i njenih jedinica.
Oblasti rada

PRAVNA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci su među najvažnijim korporativnim sredstvima koje kompanija treba da zaštiti. Tačna i precizna pravna ekspertiza jedini je način zaštite. U današnjem digitalizovanom svetu, zakonodavstvo se brzo menja kako bi održalo korak sa razvojem inovacija u obradi, skladištenju, reprodukciji i tumačenju podataka.
Oblasti rada

NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJA

Svako ko je na bilo koji način materijalno i/ili nematerijalno oštećen, ima i razlog za nadoknadom štete.
Oblasti rada

SPORTSKO PRAVO

U modernom društvu sport je od sfere rekreacije prerastao u visokoprofitabilnu sportsku aktivnost. Takva aktivnost stvorila je neophodnost nastanka jednog od modernijih smerova prava – sportskog prava.
Oblasti rada

STVARNO PRAVO

Odnosi između lica i povodom stvari čine predmete stvarnog prava. Advokatski tim kancelarije MIHAJ LAW svojim klijentima pruža efikasne pravne usluge i savete u svim postupcima zaštite prava svojine, državine, službenosti, založnog prava, u postupcima legalizacije nepokretnosti, konverzije i svojinske transformacije.
Oblasti rada

STATUSNA PITANJA STRANACA

Razvoj i moderan način života civilnog društva, a i stalne migracije, doveli su do stanja u kojem je u Republici Srbiji, a u Beogradu naročito, prisutno sve više stranaca.
Oblasti rada

ENERGETSKO PRAVO

U novijoj istoriji energetski sektor beleži upadljiv privredni rast. Situacija je jednaka i u svetu, a i u Republici Srbiji. Trend rasta ogleda se u svim segmentima energetike (proizvodnji, distribuciji, skladištenju, transportu), a razvoj inovativnih tehnologija otvara sve više mogućnosti za investiranje.
Oblasti rada

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Porodično pravo obuhvata oblasti prava koje uključuju civilno pravo, socijalno pravo, penzijsko pravo, deložaciju, odlučivanje o imovini i imovinska prava, prava na nasledstvo, stečena prava, prava deteta i zaštitu žena.
Oblasti rada

RADNO PRAVO

Predmet radnog prava jesu obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno, obaveze po osnovu rada.
Oblasti rada

KRIVIČNO PRAVO

Tim MIHAJ LAW kancelarije bavi se svim oblastima krivičnog prava. Branimo okrivljne i zastupamo oštećene u krivičnim i prekršajnim postupcima. Našim klijemtima obezbeđujemo profesionalnu i kvalitetnu odbranu, odnosno zastupanje.
Oblasti rada

REŠAVANJE SPOROVA

Advokatska kancelarija MIHAJ LAW svoje klijente usmerava ka najefektivnijim rešenjima. Kada god je to moguće, naš tim pribegava procedurama za alternativno rešenje, a u cilju izbegavanja spora. Naš fokus postaje briga za klijenta i rešenje koje je za njega optimalno, uz smanjenje svih nepotrebnih troškova.
Oblasti rada

MEDIJACIJA

Medijacija predstavlja altenativni način rešavanja sporova, u kojem treće lice, nepristrasno, nezavisno i neutralno, medijator, pomaže sukobljenim stranama da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pribeći pre sudskog postupka, u toku sudskog postupka po pravnim lekovima, ali i u toku izvršnog postupka.

FAQ

NEKA OD NAJČEŠĆIH PITANJA
Koji je najbrži put da stupim u vezu s vašom kancelarijom?
Naša meil adresa je office@mihajlaw.com. Nakon što, u najkraćim crtama, iznesete pravni problem s kojim se suočavate, neko od naših advokata javiće Vam se u roku od 24h.
Da li kancelarija pruža i pravne usluge koje nisu vidljive na web stranici?
Advokatska kancelarija MIHAJ LAW pruža širok spektar pravnih usluga. Mnoge od njih nisu naznačene na našoj web stranici. Javite se, naći ćemo rešenje i za problem koji je vaš.
Da li je moguće zakazati sastanak s vašim advokatima putem neke od online platformi (Skype, Zoom)?
Naravno da je moguće. U unapred ugovorenom terminu moguće je dobiti savet ili održati sastanak i online.
Kako izgleda prvi susret s vašim advokatima?
U zakazanom terminu, putem telefona, na nekoj od online platformi ili u susretu uživo, iznosite svoj problem. Naši advokati razmatraju i, u konsultaciji s Vama, nude najoptimalniji i po Vas najbolji vid rešavanja procesa. Svako prvo savetovanje i razgovor s klijentom ne naplaćujemo.
Da li će na mom slučaju raditi više od jednog advokata?

Tim MIHAJ LAW kancelarije radi timski. Dešava se da, u zavisnosti od problematike, u neki proces bude uključeno više od jednog advokata. No, to se nikada ne može znati unapred, te je na postavljeno pitanje teško odgovoriti.

Kontaktirajte nas

KANCELARIJA BEOGRAD
Kneza Mihaila 34/2

Upoznajte naše advokate

Zastupanje, savetovanje i pravno delovanje


Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com