PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Pravne norme kojima se uređuju intelektualna dobra

01
PODSTICANJE INOVACIJA I KREATIVNOSTI

Prava intelektualne svojine tiču se podsticanja inovacija i kreativnosti, ali s idejom da nosioci pronalazaka, autori, kao i svi kreatori bilo koje vrste intelektualnih dobara, budu adekvatno nagrađeni za svoj rad, da mogu da žive od svog rada, ali i da zaštite integritet brenda, kao i ulaganje u njega.

02
Zastupanje, savetovanje i pravno delovanje

Ovaj vid prava omogućava sprečavanje kopiranja ili „pozajmljivanja‟ tuđih prava bez dozvole. Isključivo korišćenje, koje imaju kreatori različitih modela poslovanja, umetničkog ostvarenja ili kakvih god kreacija ljudskog uma, pruža istima mogućnost ostvarivanja prihoda kroz naknade od prodaje ili korišćenja sopstvene intelektualne svojine od strane nekih drugih lica. Kancelarija MIHAJ LAW bavi se zaštitom intelektualne svojine, kako autorskim pravima, tako i pravima industrijske svojine.

03
POVREDE ŽIGA I ARBITRAŽA

U domenu intelektualne svojine, a u skladu sa normativima Zavoda zа intelektuаlnu svojinu Republike Srbije i Evropskim zаvodom zа pаtente, najpre smo usmereni ka zaštiti klijenata i pomoći oko ispitivanja svih neophodnih uslova za registraciju žiga, registracije žiga u domaćim i međunarodnim okvirima, kao i kasnijeg produženja važenja istog, ali i ka brojinim komercijalno-pravnim rešenjima u vezi s prometom prava intelektualne svojine (ugovori o prenosu prava, ugovori o licenci, ugovori o franšizi, ugovori o transferu tehnologije).
Zastupamo klijente u sporovima povodom eventualne povrede žiga pred sudovima, arbitražama ili organima uprave, zastupamo ih u sporovima povodom registracije internet domena, naknade za korišćenje autorskih parava i prava izvođača, ali i u sporovima vezanim za zaštitu softvera.

Zakažite
konsultacije

Naš tim ADVOKATA

VLADIMIR MIHAJ

Advokat i osnivač kancelarije MIHAJ LAW

MIHAELA TURKAN

ADVOKAT

RASTKO SVIČEVIĆ

ADVOKAT

STRAHINJA MARIČIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA STEFANOVIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA VELIČKOVIĆ

ADVOKAT

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com