MEDIJACIJA

Način dogovornog i vansudskog rešavanja sporova
01
O MEDIJACIJI
Medijacija predstavlja altenativni način rešavanja sporova, u kojem treće lice, nepristrasno, nezavisno i neutralno, medijator, pomaže sukobljenim stranama da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pribeći pre sudskog postupka, u toku sudskog postupka po pravnim lekovima, ali i u toku izvršnog postupka.

02
PREDNOSTI MEDIJACIJE
Prednost medijacije, kao dobrovoljnog, neformalnog izuzetno brzog i dosta jeftinijeg postupka je u tome da, tokom postupka, strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko sem njih samih ne može doneti odluku o rešavanju spornog odnosa, te se sporazum, ukoliko do njega dođe, zaključuje u zajedničkom interesu.
03
NAŠA POMOĆ PRI MEDIJACIJI

Advokati MIHAJ LAW kancelarije specilaizovani su za oblast medijacije i pružaju usluge medijacije strankama koji žele da reše svoje spore na miran način. Naši profesionalni i stručno obučeni medijatori koriste kreativne tehnike da pomognu strankama da postignu sporazum koji će biti u skladu sa njihovim interesima. Medijacija se obično izvodi u mirnoj i udobnoj atmosferi, omogućavajući strankama veću kontrolu nad postupkom i mogućnost da postignu dobrovoljan sporazum. Strane zajedno biraju medijatora, dogovaraju se oko toka postupka sa ciljem da sporazum ima izvršnu snagu.

Zakažite
konsultacije

Naš tim ADVOKATA

VLADIMIR MIHAJ

Advokat i osnivač kancelarije MIHAJ LAW

MIHAELA TURKAN

ADVOKAT

RASTKO SVIČEVIĆ

ADVOKAT

STRAHINJA MARIČIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA STEFANOVIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA VELIČKOVIĆ

ADVOKAT

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com