PORODIČNO PRAVO

Sudska zaštita unutrar porodice
01
Pravni poslovi
Porodično pravo obuhvata oblasti prava koje uključuju civilno pravo, socijalno pravo, penzijsko pravo, deložaciju, odlučivanje o imovini i imovinska prava, prava na nasledstvo, stečena prava, prava deteta i zaštitu žena. Ono takođe reguliše ugovore o razvodu, razvod braka, deljenje porodične imovine, očinski doprinos, alimentaciju, zakonske iskaznice i slično.

02
Zastupanje, savetovanje i pravno delovanje
Kancelarija MIHAJ LAW pruža pravnu pomoć u složenim sporovima vezanim za porodično pravo, razumevajuući svu delikatnost porodičnih odnosa.
03
Imovina i nasledno pravo
MIHAJ LAW kancelarija pruža savete i pravnu pomoć vezano za nasledno pravo pri sastavljanju: – testamenta
– zaveštanja
– ugovora o poklonu
– ugovora o doživotnom izdržavanju
– ugovora o deljenju imovinskih delova
– ugovora o prenosu imovine.
Naš tim takođe uspešno rešava slučajeve sporova kao i pokretanja sudskog postupka u vezi naslednog prava sa posebnim osvrtom na pravnu zaštitu naslednika i podelu nasledstva.
Klijentima takođe pomažemo u pokretanju i vođenju ostavinskog postupka, u sporovima za poništaj zaveštanja. MIHAJ LAW savetuje vezano za slučajeve nezakonitog uzimanja imovine, borbe protiv prevara i nezakonitog izvršavanja ugovora o naslednom pravu.
Dajemo uvid i savetujemo vezano za povezane oblasti kao što su imovinsko pravo, porezi, obaveze i upravljanje naslednom imovinom.
Zakažite
konsultacije

Naš tim ADVOKATA

VLADIMIR MIHAJ

Advokat i osnivač kancelarije MIHAJ LAW

MIHAELA TURKAN

ADVOKAT

RASTKO SVIČEVIĆ

ADVOKAT

STRAHINJA MARIČIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA STEFANOVIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA VELIČKOVIĆ

ADVOKAT

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com