PORESKO PRAVO

Subjektivno poresko pravo države
01
Poreske obaveze
Poresko pravo je subjektivno poresko pravo države. Porezi predstavljaju osnovni izvor finansiranja budžeta i instrument za realizaciju propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Oni najkonkretnije utiču na funkcionisanje države same.

02
Zastupanje, savetovanje i pravno delovanje

Konstantno menjanje poreskog zakonodavstva otežava kretanje kroz poreski sistem, a odsustvo discipline u ovoj kretnji može imati kritičan uticaj na poslovanje. Poreski zakoni predstavljaju izazov za preduzeća i pojedince, bilo da se njihovo poslovanje odvija u Republici Srbiji ili van nje. Pružanje jasnih, sažetih i blagovremenih saveta, koji su prilagođeni svakom klijentu ponaosob, sa ciljem pune svesti o promenama ‒ imperativ je tima MIHAJ LAW kancelarije.

03
Normativi i komercijalni efekti

Naši advokati izuzetnog su poznavanja poreskih normativa i komercijalno su fokusirani. Klijentima iz sfere industrije, kako domaćim, tako i inostranim, pravnim licima, bankama, fondovima privatnog kapitala, institucionalnim investitorima, porodičnim preduzećima ili organima vlasti nudimo savete o korporativnom porezu, PDV-u, carinama i akcizama i zastupanje u poreskim sporovima. Naš tim nudi i savete u vezi sa finansijskim instrumentima, šemama podsticaja i drugim vrstama investicija.

Od pomoći smo pri: M&A ‒ vođenju klijenata kroz poreske klauzule vezane za spajanja, akvizicije, izdvajanja i zajednička ulaganja, pružanju saveta o poreskim pitanjima vezanim za finansijske transakcije, struktuirane proizvode, treninge i finansiranje, zastupanju klijenata pred poreskim organima, kao i pri poreskom planiranju prometa nekretnina i investicija.

Zakažite
konsultacije

Naš tim ADVOKATA

VLADIMIR MIHAJ

Advokat i osnivač kancelarije MIHAJ LAW

MIHAELA TURKAN

ADVOKAT

RASTKO SVIČEVIĆ

ADVOKAT

STRAHINJA MARIČIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA STEFANOVIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA VELIČKOVIĆ

ADVOKAT

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com