KRIVIČNO PRAVO

Zastupanje klijenata
01
Zakonske regulative
Tim MIHAJ LAW kancelarije bavi se svim oblastima krivičnog prava. Branimo okrivljene i zastupamo oštećene u krivičnim i prekršajnim postupcima. Našim klijentima obezbeđujemo profesionalnu i kvalitetnu odbranu, odnosno zastupanje.

02
Zastupanje, savetovanje i pravno delovanje
Zastupamo klijente pred svim organima pred kojima se, prema pozitivnim zakonskim normama, može voditi krivični postupak i to kako pred osnovnim i višim javnim tužilaštvima i sudovima na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, tako i pred Specijalnim odeljenjima tužilaštva, odnosno Suda za visokotehnološki kriminal i organizovani kriminal u Beogradu.
03
Savetodavne usluge i posle okončanja postupka

Širok dijapazon naših aktivnosti nije isključivo vezan za sam krivični postupak. Savetujemo klijente i u periodu koji prethodi krivičnom postupku, što podrazumeva pripremu odbrane i ostale savetodavne usluge vezane za ovu fazu, kao i u periodu nakon okončanja krivičnog postupka, kako bi se omogućilo ostvarivanje svih prava osuđenih lica.

Zakažite
konsultacije

Naš tim ADVOKATA

VLADIMIR MIHAJ

Advokat i osnivač kancelarije MIHAJ LAW

MIHAELA TURKAN

ADVOKAT

RASTKO SVIČEVIĆ

ADVOKAT

STRAHINJA MARIČIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA STEFANOVIĆ

ADVOKAT

ALEKSANDRA VELIČKOVIĆ

ADVOKAT

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com