DEC. 2022.

IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU

| Dana 9. decembra 2022. Narodna skupština Rep. Srbije, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 138 od 12.decembra 2022. Najavljene izmene su stupile na snagu 20.decembra 2022. godine. Neke od najznačijnih izmena odnose se na sledeće:

  • Poreske prijave za porez na godišnji dohodak građana i njihovo podnošenje isključivo u elektronskom obliku putem portala Poreske uprave
  • CSS-Tricks
  • Zahtev obveznika za odlaganje plaćanja poreza koji bude podnet u roku iz opomene neće odlagati pokretanje postupka prinudne naplate
  • Tokom poreske kontrole, za utvrđene nepravilnosti, izricaće se mere zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 15 i 90 dana (za utvrđene nepravilnosti prvi i drugi put), kao i jednu godinu, u slučaju da nepravilnost bude utvrđena i treći put
  • Poreska policija postavlja branioca po službenoj dužnosti, ukoliko osumnjičeni nije obezbedio svog branioca u predistrsažnom postupku
  • Nova krivična dela za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju, računovodstvenih i drugih softvera
  • Mere zabrane vršenja određenih poslova odgovorom licu u pravnom licu za ponovljene poreske prekršaje u trajanju od 6 meseci do 3 godine uz propisanu novčanu kaznu.

Аdvokatska kancelarija MIHAJ LAW je

član Udruženja italijanskih privrednika u Republici Srbiji.


član Kisp-a- komore italijansko-srpskih privrednika.

Beograd

Kneza Mihaila 34/II
11 000 | Beograd | Srbija

VRŠAC

Sterijina 50
26 300 | Vršac | Srbija

We will be active on Social Media soon.

© All rights reserved. Powered by mihajlaw.com